Ziobrowski Tax & LawZarejestrowano: 2020-03-05

O Nas:

W spółkach prawa handlowego (np. spółkach akcyjnych czy spółkach z o.o.) funkcjonują określone ograny statutowe. Jednym z nich jest zarząd, którego członkowie zobligowani są do prowadzenia spraw bieżących spółki, zaciągania zobowiązań finansowych oraz reprezentowania przedsiębiorstwa na zewnątrz. W tym zatem znaczeniu członkowie zarządu odpowiadają za sytuację finansowo-ekonomiczną spółki i za naruszenia określonych przepisów ponoszą odpowiedzialność cywilną lub karną.

Odpowiedzialność karna członków zarządu spółki prawa handlowego wynika przede wszystkim z popełnienia czynów zabronionych w związku z wykonywaniem swoich ustawowych funkcji zarządczych. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji i wszczęcia formalnego postępowania przygotowawczego przeciwko zarządowi konieczne jest przygotowanie właściwej linii obrony. Tym zajmują się profesjonalne kancelarie prawne, takie jak chociażby kancelaria Ziobrowski Tax & Law z Warszawy, która specjalizuje się w doradztwie prawnym, reprezentując spółki prawa handlowego w różnego rodzaju postępowaniach administracyjnych i sądowych.


Dodaj Komentarz:Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.

Adres:


Adres: Plac Grzybowski 10

Kod pocztowy: 00-104

Miejscowość: Warszawa

WWW: https://jztl.pl/

Telefon: 601813339

Oceń Firmę:


Obecna Ocena: (0 z 0 głosów)

POBLISKIE FIRMY